Tillgänglighet för sala400.se

Sala kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Här beskrivs hur sala400.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från sala400.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du kontakta oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs här.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Presentationsattribut för html används för funktionell visning av iframe-element. [WCAG 1.3.1 (A)]
  • Det kan finnas video som saknar syntolkning. [WCAG 1.2.5 (AA)]
  • Externa bibliotek kan innehålla fel. Vi ser över möjligheter för att åtgärda dessa.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av sala400.se.

Senaste bedömningen gjordes den 9 maj 2023.